Menu
ALİ
alİ iŞik ALİ IŞIK

1979’da Balıkesir/İvrindi’de doğdu. İlköğrenimini Balıkesir’de, ortaöğretimini Bursa’datamamladı. Üniversiteyi Viyana’da okudu. Heceöykü, Dergâh, Post Öykü, Karabatak, İtibar, MahalleMektebi, Muhayyel, Magrib ve Melâmet dergilerinde öykü, deneme, röportaj ve soruşturmalarıyayımlandı. Viyana’da yaşadığı yıllarda arkadaşlarıyla birlikte Arz ve Magrib dergilerini çıkarttı.Melâmet dergisinde öykü editörlüğü yaptı. İlk kitabı, ‘Bekleme Salonu’ 2013 yılında HeceYayınları’ndan (İkinci baskı 2017 yılında Şule Yayınları’ndan), ikinci kitabı ‘Beni Hikâyeden Çıkart’ 2017yılında Şule Yayınları’ndan ve üçüncü Kitabı ‘Uzaklık Yaralar’ Pruva Yayınları’ndan çıktı. Kitaplarından‘Bekleme Salonu’ Arnavutçaya çevrildi. Ankara’da yaşıyor. Pruva Yayınları’nın kurgu editörlüğünüyürütüyor.

Daha fazla görüntüle

Yazdığı Yazılar