Menu
YAKLAŞIRKEN
Şiir • YAKLAŞIRKEN

YAKLAŞIRKEN

Yol yarıyı geçti çoktan

Gün battığı yöne yakın

Hâtıra ümîdi geçti

Gönül artık düne yakın

Bir gün gele seyrân ola

Gönül muhabbetle dola

Bir Dost ile düşsem yola

Cana yakın, kana yakın

Ne yaslıyım ne de şenim

Ezelden böyle düzenim

Ey Hak dostu eyle benim

Her şeyimi sana yakın

Haram doldu köşe bucak

Her münkere açık kucak

Dünya sanki patlayacak

Dehşetengiz güne yakın

Dâim çile yoldaşımız

Aşk ile akar yaşımız

Bir ömür olsa başımız

Seccâdede yüne yakın

Boş işlere ömür verdim

Bilmedim ki neye erdim

Bu dünya hanına girdim.

Çıkış sıram öne yakın

Ecel ehlin seçer oldu

Gök ekini biçer oldu

Konan kervan göçer oldu

Son menzil son hana yakın

İstek bitti, heves söndü

İşte geldik, gittik dendi

Dam devrildi devran döndü

Şimdi zaman sona yakın

Hüzün yurdu solgun yüzüm

Gölgelendi bak gündüzüm

Teneşirde saplı gözüm

Son giyilen don’a yakın

Emel kopçası sökülmüş

Hazan yaprağı dökülmüş

Boy küçülüp bel bükülmüş

Şol bedenler sine yakın

Kuşu tutmaz oldu kafes

Hançeremde kısıldı ses

Bir hoşça çıksa son nefes

Bütün yollar O’na yakın

Diğer Yazıları