Menu
NESLİN HAKK BİL
Şiir • NESLİN HAKK BİL

NESLİN HAKK BİL

Nöbetin hakkını ver

Çölde bir avuç kalsan

Dilenme, şamar ol, duvar ol, bend ol

Neslinde Fahreddin var

Aşkın hakkını ver

Leyla’nın kapısında yatsan

Kanma, yaver ol, kelp ol, kulp ol

Neslinde Celaleddin var

Taşın hakkını ver

Yağma dünyasına dalsan

Yıkma, mimar ol, kert ol, yurt ol

Neslinde Kemaleddin var

Fethin hakkını ver

Göğün kapılarını açsan

Kıyma, konak ol, köy ol, muhtar ol

Neslinde Selahaddin var

Gaybın hakkını ver

Niyazın makbul kılsan

Kaçma, durak ol, yol ol, menzil ol

Neslinde Muhyiddin var

Kuşların hakkını ver

Simurga namzet olsan

Düşme, rüzgar ol, kanat ol, ateş ol

Neslinde Feridüddin var

Kalbin hakkını ver

Zikrinle cezbe bulsan

Sayma, köz ol, giz ol, ecirsiz ol

Neslinde Bahaeddin var

Vaktin hakkını ver

Tövbeyi iş, orucu aş bilsen

Deme, sus ol, pus ol, azıksız ol

Neslinde Necmeddin var

Diğer Yazıları