Menu
TASVİR: İSLAM GÖRSEL KÜLTÜRÜNDE YASAK GELENEKLER VE PRATİKLER SEMPOZYUMU
Haberler • TASVİR: İSLAM GÖRSEL KÜLTÜRÜNDE YASAK GELENEKLER VE PRATİKLER SEMPOZYUMU

TASVİR: İSLAM GÖRSEL KÜLTÜRÜNDE YASAK GELENEKLER VE PRATİKLER SEMPOZYUMU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde Dr. Nicole Nur Kançal-Ferrari ve Dr. Ayşe Taşkent yönetiminde 2010 yılından bu yana düzenlenen İslam Sanatı ve Sanat Düşüncesi Araştırma Atölyesi'nde İslam Sanatındaki Tasvir Geleneği ve sanat düşüncesi araştırılarak bir görsel arşiv oluşturulması ve İslam Sanatı üst başlığı altında söz konusu geleneğingörsel kültür ve görsel deneyimi, disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınarak tasvir geleneğinin; felsefi, tarihi, sosyal, kültürel ve sanat tarihi çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştı.

Atölyenin iki yıllık çalışmalarının birikimi 16 Şubat 2013 tarihinde, 14:00 – 19:00 saatleri arasında Bilim ve Sanat Vakfı Zeyrek Binası Zeyrek Salonu’nda gerçekleştirilecek "Tasvir: İslam Görsel Kültüründe Yasak, Gelenek ve Pratikler" başlıklı ihtisas sempozyumu ile paylaşılacak.

BİLİM VE SANAT VAKFI

SANAT ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

İslam Sanatı ve Sanat Düşüncesi Araştırma Atölyesi

İHTİSAS SEMPOZYUMUTASVİR: İSLAM GÖRSEL KÜLTÜRÜNDE

YASAK, GELENEK VE PRATİKLER16 Şubat 2013

Cumartesi

14.00-19.00

Zeyrek Salonu

Açılış Konuşması 14:00

Nicole Nur Kançal-Ferrari İslam Görsel Kültürü İncelemelerine ‘Eleştirel-Tarihsel’ Bir BakışBirinci Oturum 14:30-16:00

Oturum Başkanı:  Nicole Nur Kançal-Ferrari

Fatih Kocaışık İkonoklazm ve  İslam Sanatı

Nevin Meriç İslam'da Resim Yasağı ve Fetvalar

Ferhat Şen, Volkan Binici, Reha Dişçioğlu E.J. Grube’nin İslam Resminde Klasik Üslûp Eseri Üzerine Eleştirel Bir AnalizAra (16:00-16-15)16:15

Ayşe Taşkent “TAHYİL ve MUHAKAT” Kavramları Işığında İslam Görsel Kültürüne Kuramsal Bir Bakışİkinci oturum 16:30-19:00

Oturum Başkanı - Ayşe Taşkent

Ertuğrul Ertekin Maktel Minyatürlerinde Kerbela Olayı

Özlem Güneş - Hediye Soyyiğit Aşk Mesnevilerinde Metin-Minyatür Buluşması

Murat Işık Türk-İslam Sanatlarının "Kozmik Odası"na Anahtar Deliğinden Bakmak: "Tılsımlı Gömlekler" Ne'yin Nesne'si?

Tuğba Yapıcı Kaçış mı Varış mı? Yazı-Resimler Üzerine Bir İncelemeDeğerlendirme

Bilim ve Sanat Vakfı

Sanat Araştırmaları Merkezi

Hacı Kadın Mah. Vefa Cad. No: 35, 34134

Vefa Istanbul Turkey

Tel: +90 212 528 22 22 / 806

Faks: +90 212 513 32 20

E-posta: [email protected]