Menu
Şiraze Dergisi 21. Sayı (Ocak-Şubat 2024) Çıktı!
Haberler • Şiraze Dergisi 21. Sayı (Ocak-Şubat 2024) Çıktı!

Şiraze Dergisi 21. Sayı (Ocak-Şubat 2024) Çıktı!

Yeni yılın sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ederek sizleri selamlıyoruz. Daha adil bir dünya için nitelikli okuryazar olmanın; iyi, güzel ve doğru ekseninde bir hayat yaşamanın ne kadar önemli olduğu yorum gerektirmeyen bir değer yargısı olarak önümüzde duruyor. 

Her sayı olduğu gibi bu sayımızda da birbirinden önemli kitap yazıları ve söyleşiler var. Türk neşriyatı açısından önemli bir vazifeyi ifa ettiğimizin şuuruyla dergimizi titiz bir şekilde hazırlıyor; hem içerik hem de tasarım anlamında özgün olmaya gayret ediyoruz.


Dosya konumuzu “Edebiyatçının Anlaşılma Kaygısı” başlığı altında oluşturarak kadim bir meseleye mercek tutmak istedik. Birçok şair ve yazar eserlerinin okunmasını, tartışılmasını ve anlaşılmasını ister. Hâliyle kimi edebiyatçı da tam anlaşılmadığı veya yanlış anlaşıldığı konusunda serzenişte bulunur. Bunun hem Türk edebiyatında hem de Dünya edebiyatında çok sayıda örneğini görebiliriz. Biz de değerli edebiyatçılara: “Kaleme aldığınız eserlerde anlaşılmama veya yanlış anlaşılma kaygısı yaşıyor musunuz? Okurunuzu ne dereceye kadar dikkate alıyorsunuz?” diye sorarak zengin içerikli bir dosya hazırladık.

Yirmi birinci sayımıza katkı sağlayan; Ali Utku, Asım Öz, Atabey Kılıç, Bilal Can, Enis Batur, Faruk Turinay, Hakkı Özdemir, Hakkı Suat Yılmazer, Harun Candan, Hasan Kayıhan, Hasan Yurtoğlu, İnci Aral, İsmail Alper Kumsar, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat Sert, Mavisel Yener, Mehmet Fatih Birgül, Mehmet Samsakçı, Mustafa Özçelik, Necmettin Turinay, Nevzat Çalıkuşu, Ömer Lekesiz, Özcan Doğan, Özgür Taburoğlu, Özlem Sert, Rafet Elçi, Sefer Göltekin, Sema Bayar, Şaban Özdemir, Tahsin Yıldırım, Taner Ay, Yakup Öztürk, Yusuf Turan Günaydın, Yücel Kayıran, Zeynep Arkan ve Zeynep Şenel’e ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.


Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.


Editör: M. Sedat Sert / Genel Yayın Yönetmeni: Kudret Ayşe Yılmaz / Site: sirazedergisi.com