Menu
İZLEK... İZ YAYINLARI ARASINDAN ÇIKTI
Haberler • İZLEK... İZ YAYINLARI ARASINDAN ÇIKTI

İZLEK... İZ YAYINLARI ARASINDAN ÇIKTI

Osman Bayraktar’ın “İzlek” adlı kitabı yeni yazıların ilavesiyle İz Yayınları arasından çıktı...

ARKA KAPAK YAZISI:

Duruşumuz bakışımızı da belirler, talebimizi de. Ayrıntıları görebilmek için mümkün olduğu kadar yakında bulunmak, bütünü kavrayabilmek içinse uzaktan ve tepeden bakmak gerekir. Olayın öznelerinden birisi de kendimiz isek soğukkanlı kalmak, olayın bütününü kavramak zorlaşacaktır. Heyecan ve duygudan uzak bir bilim adamı yaklaşımı ise olgunun insan boyutunun, ruhsal yanının görülmesini engelleyebilir. Oysa kolaylıkla nesnel ve dışsal etmenlerle açıklanması mümkünmüş gibi görünen birçok olgunun, derinliğine incelendiğinde insanların tutum ve davranışlarından bağımsız olmadığı görülebilir. Bir bütünlük idrakiyle bize bırakılan insanlık deneyimiyle ilişki kurma, onu çözümleme yeterliliği yaşadığımız zamanı kavramak için de bir zorunluluk olarak duruyor önümüzde.

İster İzlek’in kurumsal ve kişisel işaret taşlarını belirlerken, isterse hakikate tanıklığın önşartlarına, gereken bilinç, bilgi ve imanî donanımlara dikkat çekerken, hangi nedenle olursa olsun, her yaklaşımında, İzlek’in ilk sayfasından son sayfasına dek, düşünen bir deneme yazarıyla karşı karşıyayız. Hüseyin Su

izlekkapak