Menu
SANATTA GELENEK GELENEKTE SANAT SEMPOZYUMU
Haberler • SANATTA GELENEK GELENEKTE SANAT SEMPOZYUMU

SANATTA GELENEK GELENEKTE SANAT SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM PROGRAMI

12-13 Ekim 2016

12 EKİM ÇARŞAMBA

1.GÜN

CROWNE PLAZA ÜMRANİYE

10.00-10.30 Protokol ve Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. M. Fatih ANDI (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Hasan CAN (Ümraniye Belediye Başkanı)

Prof. Dr. Musa DUMAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü)

10.30-11.30 Açılış Oturumu

Prof. Dr. M. Fatih ANDI (Oturum Yöneticisi)

Prof. Dr. Turan KOÇ

Prof. Uğur DERMAN

Beşir AYVAZOĞLU

Dr. Savaş BARKÇİN

12.00-13.30 Öğle Arası

1.OTURUM

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

13.30-13.50 Ömer LEKESİZ (Oturum Başkanı), “Telvin, Taklit ve Sanat”

13.50-14.10 Doç. Dr. Zeynep GEMUHLUOĞLU, “Gelenek-Sanat İlişkisini Âdet, Örf ve An’ane Kelimeleriyle Düşünmek Mümkün Müdür?”

14.10-14.30 Dr. Ayşe TAŞKENT, “İslâm Düşünce Geleneği ve Sanat”

14.30-14.50 Dr. Yaylagül CERAN KARATAŞ, “Sanat ve Kötülük”

14.50-15.10 Ara

2.OTURUM

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Hasan AKAY (Oturum Başkanı)

15.10-15.30 Prof. Dr. M. Fatih ANDI, “Modernleşme Sürecinde Türk Edebiyatçısının Gelenekle İmtihanı”

15.30-15.50 Prof. Dr. Yılmaz DAŞÇIOĞLU,“Edebî Eserde Gelenek Nerede Durur: Form ve İçerik İlişkisi Bakımından Geleneğin Rolü”

15.50-16.10 Prof. Dr. Mehmet NARLI, “Şiirin Kaynağı Olarak Gelenek”

16.10-16.30 Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ / Türkân ALVAN, “Edebiyat ve Gelenek İlişkisinde Shakespeare Örneğinden Divan Edebiyatına Uzanmak”

16.30-16.50 Ara

3. OTURUM

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

16.50-17.10 Doç. Dr. Süleyman ERGUNER (Oturum Başkanı), “Neyzenlikte Meşk”

17.10-17.30 Yrd. Doç. Dr. Onur Güneş AYAS, “Erken Cumhuriyet Döneminde Osmanlı-Türk Müziği Geleneğiyle Farklı İlişki Kurma Biçimleri Üzerine Sosyolojik Bir Kıyaslama”

17.30-17.50 Hakan ALVAN, “Modern Hayatın Dîni Musıkî Geleneğine Olumsuz Etkileri”

213 EKİM PERŞEMBE

2.GÜN

 4. OTURUM

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

10.00-10.20 Prof. Dr. Alaaddin KARACA (Oturum Başkanı), “Çağdaş İslâmî Geleneğin İki Dergisinde (Diriliş ve Edebiyat) Gelenek ve Tarih”

10.20-10.40 Prof. Dr. Ali Şükrü ÇORUK, “Sözün Düşüşü ya da Nazireden Tehzile Giden Yolda Divan Edebiyatı”

10.40-11.00 Doç. Dr. Ertan ÖRGEN, “Gelenek ve Modernlik İçinde Yeni Türk Şiiri”

11.00-11.20 Cemal ŞAKAR, “İslâmcı Öykünün Gelenek ve Modernite Arasındaki Salınımı”

11.20-11.40 Ara

5.OTURUM

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI (Oturum Başkanı)

11.40-12.00 Prof. Dr. Aydın UĞURLU, “Sanat Geleneğinde Güzel Kavramı”

12.00-12.20 Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. KAHRAMAN, “Geleneksel Tasarım Motiflerinin Günümüz Grafik Tasarıma Etkisi”

12.20-12.40 Öğr. Gör. Betül BİLGİN, “Sanat ve İnanç Etkileşimi Bağlamında İslâm Kitap Yazmalarındaki Tasvirler”

12.40-13.00 Öğr. Gör. Servet S. UĞURLU, “Geleneksel Sanatın Toplum Yaşamına Etkisine Bir Örnek: Osmanlı Sarayı Tören Kaftanları”

13.00-14.00 Öğle Arası

6.OTURUM (A SALONU)

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Prof. Dr. İbrahim NUMAN (Oturum Başkanı)

14.00-14.20 Prof. Dr. Seçil ŞATIR, “Sürdürülebilirlik Temelinde Gelenekten Geleceğe İznik Çinileri”

14.20-14.40 Yrd. Doç. Dr. Yusuf CİVELEK, “Ferdî Yaratıcılık ile Kolektif Üretim Kutuplarında Mimarlık, Sanat ve Gelenek”

14.40-15.00 Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DÜZENLİ, “Hüner, Sebat ve Mekân: Sanatın ‘Gelenek’le Bağı Nasıl Kurulabilir”

15.00-15.20 Celalettin ÇELİK, “Türkiye Mimarlığında Gelenekle Bağ Kurma Arayışları”

15.20-15.40 Dr. Rabia ÖZAKIN, “Revzen (Alçı Pencere) Üretiminde Geçmişten Günümüze Gelenek-Zanaatkâr-

Atölye İlişkisi ve Değişimi”

7. OTURUM (B SALONU)

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

14.00-14.20 Prof. Dr. Burhanettin TATAR (Oturum Başkanı), “Gelenek-Sanat İlişkisi Üzerine Felsefî Notlar”

14.20-14.40 Prof. Dr. Latif TOKAT (Oturum Başkanı), “Kutsal ve Sanat İlişkisi”

14.40-15.00 Doç. Dr. Aydın IŞIK, “Gazali’nin Poetikası’nda Kutsal ve Gelenek”

15.20-15.40 Zeynep GÖKGÖZ, “Sanat-Gelenek İlişkisine Dair Bir Problem: Güzel+Güzel+Güzel....=Güzel Midir?”

15.40-16.00 Ara

8. OTURUM

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

16.00-16.20 Prof. Dr. Yunus BALCI (Oturum Başkanı), “Postmodern Edebiyat Estetiği İçerisinde Geleneğin Yeri”

16.20-16.40 Doç. Dr. Mehmet SAMSAKÇI, “Ölümün Geleneği/Geleneğin Ölümü: Türk İslâm Mezar Taşlarının Edebi ve Estetik Değeri”

16.40-17.00 Yrd. Doç. Dr. Cafer GARİPER, “Geleneğin İnşası ve Sürekliliği Bağlamında Mit ve Modern Edebiyat”