Menu
ERTAN ÖRGEN’İN “YÜZYILIN EŞİĞİNDE ÖYKÜMÜZ”Ü YAYINLANDI
Haberler • ERTAN ÖRGEN’İN “YÜZYILIN EŞİĞİNDE ÖYKÜMÜZ”Ü YAYINLANDI

ERTAN ÖRGEN’İN “YÜZYILIN EŞİĞİNDE ÖYKÜMÜZ”Ü YAYINLANDI

2023 yılında başlayan "100. Yıl"ı gözden geçiren çalışmalar 2024 yılında da devam ediyor. Ertan Örgen'in "Yüzyılın Eşiğinde Öykümüz" benzer bir muhasebe çalışmasının bir yansıması olarak yayınlandı. Örgen'in Türk öyküsünü ve öykücülerini merkeze aldığı yazılarından oluşan kitabı, çok hızlı ilerleyen ve net bir resmi çekilemeyn günümüz öyküsü hakkında yol açıcı teklifler ve zemine ait tespitler içeriyor.

Ertan Örgen, Yüzyılın Eşiğinde Öykümüz’de, Türk öyküsünün 2000’li yıllardaki serencamını inceliyor. İroni, parodi korku, fantastik, taşra, kadın öykücüler ve şiddet, tasavvuf ile gerçek ilişkisi, parçalanmış görsellik, biçim ve sadelik eksenlerinde ilerleyen çalışmasında, yeni yüzlerin ve yazmaya 2000 öncesinde başlamış yazarların yeni yazma biçimlerinin neler olduğunu, öykümüzün dümeninin ne yana döndüğünü ve edebi-kültürel mirasın günümüz öyküsüyle etkileşimini sorguluyor. 

Roman, şiir ve öykü türleri üzerine kaleme aldığı özgün inceleme ve eleştirileriyle öne çıkan akademisyen yazar Örgen, yeni yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleşen toplumsal değişimin edebiyat üzerindeki dönüştürücü etkisini tartışıyor. Böylece günümüz öyküsünü varoluşun yerini imajın aldığı oyunbozan bir kurgu olarak yeniden tanımlıyor.