Menu
PLATON'DAN DERRİDA'YA... EDEBİYAT AKIMLARI
Haberler • PLATON'DAN DERRİDA'YA... EDEBİYAT AKIMLARI

PLATON'DAN DERRİDA'YA... EDEBİYAT AKIMLARIEdebi eserin anlamı nedir? Edebi eserleri incelemenin ölçütleri nelerdir? Edebi eserleri niçin ve hangi niteliklere göre gruplandırıyoruz? Çağlara ve belirli tarihsel dönemlere göre edebiyat anlayışlarının değişmesinin sebepleri nelerdir? Bu kontestte edebiyat eserlerinin değişen ve değişmeyen / değişmez nitelikleri nelerdir? Bir edebi eserin iyi ya da kötü, önemli ya da önemsiz, mükemmel ya da kusurlu olarak değerlendirilmesinde akımların, dönemlerin, dünya görüşlerinin rolü nedir? Bir edebi eseri yorumlamanın sınırları nelerdir?

Sevim Kantarcıoğlu'nun bu eseri söz konusu meziyetlerinin yanı sıra bilhassa Türkiye'de yeteri kadar tanınmayan XX. yüzyıl akımlarını ve güncel eleştiri teorilerini içermesi bakımından da dikkate değer. Platon ve Aritoteles'ten T.S. Eliot, Derrida ve de Man'a; klasisizm, romantisizm, naturalizm ve realizmden modernizm ve postmodernizme; yapısalcılıktan dekonstrüktivizme geniş kapsamlı bir çalışma.

KİTABIN ADI: EDEBİYAT AKIMLARI –PLATON’DAN DERRİDA’YA-

YAZARI: SEVİM KANTARCIOĞLU

YAYINEVİ: PARADİGMA

BASIMI YERİ VE YILI: İSTANBUL, 2009