Menu
MUSTAFA BALCI'NIN İLK KİTABI ÇIKTI: SELANİK DÜŞTÜ...
Haberler • MUSTAFA BALCI'NIN İLK KİTABI ÇIKTI: SELANİK DÜŞTÜ...

MUSTAFA BALCI'NIN İLK KİTABI ÇIKTI: SELANİK DÜŞTÜ...

Mustafa Balcı’nın ilk kitabı Kesit Yayınları arasından çıktı.

Mustafa Balcı, Selanik Düştü – Selanik’in Kaybediliş Öyküsü adlı kitabında, Selanik’ten kopuk gelmiş bir ailenin üçüncü kuşağına mensup bir yazar olarak, kaydi bilgilerin yanısıra, doğrudan tanıklıklara da yaslanmış ve Osmanlı tarihinde esaslı bir kırılma noktasını oluşturan bu acılı olayı detaylarıyla anlatmış…

Yüz yıllar boyunca ezanların okunduğu, salaların verildiği, Ömer Seyfettinlerin, Ziya Gökalplerin Beyaz Türkçe yürüyüşünü başlattıkları, nice bilim adamlarının, sanatçıların yetiştiği, Müslümanı, Yahudisi, Rumuyla tam bir Osmanlı Şehri olan Selanik'i kaybetmek, "Selanik içinde salam okunur. Salanın sedası bre dostlar cana dokunur."türküsünün acılı ezgisi gibi sinmiş Mustafa Balcı’nın kelimelerine…

Mustafa Balcı, Selanik Düştü’de, son dönem Selanik tarihiyle ilgili iki önemli metni hem günümüz Türkçesiyle, hem de bilhassa o günkü Batı kaynaklarına dayanarak anlatmakla kalmamış, Tahsin Paşa'nın İzhar-ı Hakikat'ini de ilk defa okurlarla buluşturmuş.

Selanik'i savunmakla görevliyken teslimi anlaşmasını imzalamak zorunda kalmış; korkaklıktan hainliğe bir dizi suçlamayla karşılaşmış bir Osmanlı paşası olan Hasan Tahsin’in kendi dilinden hüzünlü hikayesi de bu sayede tozlu raflardan gün ışığına çıkarılmış.

Sitemizin nesir editörlüğünü de yürüten dil-bilimci Mustaf Balcı’yı yeni kitabından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz…