Menu
MURAT BELGE YAZDI: GÖZDEN DÜŞEN SİYASET
Haberler • MURAT BELGE YAZDI: GÖZDEN DÜŞEN SİYASET

MURAT BELGE YAZDI: GÖZDEN DÜŞEN SİYASET

Bir insan niçin 'siyaset'i kendine kariyer yapmak ister? Normal ?olarak, toplumun nasıl olması gerektiği, ama halihazırda ne olduğu konusunda görüşleri olduğu, bunlara güvendiği ve önem verdiği ?için böyle bir hayat biçimini seçer. ?

Siyaset, toplumsal ilişkilerin daha başka ilişkilere dönüştürüldüğü alandır. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de, siyasi partiler, siyasi hayatı seçen kişinin ilk yöneleceği kurumlardır.
?
Peki, bu ülkede bunu seçince, umduğunuz işleri yapabilir hale ?geliyor musunuz? Gelmiyorsunuz. ?

Diyelim ki 'başlangıç aşaması'nın zorunlu evrelerinden geçtiniz ve milletvekili olarak Meclis'e girmeyi dahi başardınız; bir siyasi partinin bir hayli anonim bir milletvekilisiniz artık, çünkü Türkiye'de hem siyasetin sınırlarını tanımlayan yasalar, hem de çokpartili düzenin şimdiye kadar oluşturduğu siyasi kültür, bireysel milletvekiline fazla bir inisiyatif tanımıyor.

Partiler de, son analizde, 19. yüzyıldan bugünlere gelen ordu modeline göre biçimlendirilmiş, bir yüzbaşı bir meydan savaşının akışını ne kadar değiştirebilirse, milletvekili olarak sizin yapabileceğiniz de bundan öte bir şey değil. En tepeye tırmanmadıkça, bir makinenin parçasısınız. Makine ne yapar, niçin öyle yapar, bunları, bırakın değiştirmeyi, tartışacak bir yerde bile değilsiniz. 12 Eylül yasaları, zaten olan bu yapıyı özellikle perçinlemiştir. ?Ama bu ülkede 'siyaset yapmak' istiyorsanız, bu gibi kısıtlılıkların ötesinde, siyasetin darbe geleneğinden haberdar olmamanız mümkün değil. Birdenbire, Meclis'ten derdest edilip kendinizi bir adada, bir tevkifhane veya hapishanede bulmanızın ihtimal dışı bir şey olmadığını herhalde biliyorsunuz, çünkü bunun örnekleri var. Oldu böyle şeyler. ?Yani hem siyaset yaparak toplumsal ilişkileri değiştiremiyorsunuz, hem de her an böyle bir hakarete uğrama ihtimali açık.
O halde ne işiniz var siyasetteNike Air Max 90,Cheap Nike Air Trainers,Nike Sneakers Online store? ?
Tarihçi Taylor, Alman tarihini incelerken, 1870 sonrası Alman toplumunda da parlamentonun yetkisiz ve etkisiz bir kurum olduğunu anlatır ?ve aynı yıllarda Alman ekonomisinin parlak gidişini dolaylı olarak buna ?bağlar.

En parlak yeteneklerin siyasete değil ekonomiye kaydığını söyler. ?Ekonomi çok önemli, ama 'her şeye kadir' değil. Parlak yetenekleri ?siyasetten uzak tutan o irade Birinci Dünya Savaşı'nı da çıkararak, hem ?kendini mahvetti hem de dünyayı.

Türkiye'de siyasi hayatın değindiğim sınırlarla sınırlanmış olması 'milletvekili' sıfatını istenmeyen bir şey haline getirmiyor. Bunun bir nedeni, o sıfatın ima ettiği bütün ayrıcalıklar, dokunulmazlıklar vb. Tabii bir de, bir türlü kırılamayan 'az gelişmiş yapı'dan ötürü, siyasetle ekonominin de bir türlü birbirinden ayrılamaması- ekonomik nimetlerin paylaşılmasında siyaset hâlâ olması gerektiğinden çok daha fazla etkili. Kendi zenginini yaratmayan -ya da 'daha zengin' olmasının yollarını açmayan- bir siyasi iktidar gördünüz mü, bugüne kadar? ?Onun için siyaset hâlâ insanları 'çağıran' bir kariyer. Ama 'toplumsal ilişkiler siyaset yoluyla değiştirilmelidir' tavrının gerektirdiği meşrepte olanlar açısından değil. Onlar, çoktan sırt çevirdi, bugünün siyaset yapısınaNike Air Max Shoes Outlet - cheap nike air max 90 Online Store.

(RADİKAL, 27.04.2008)