Menu
MİRCEA ELİADE ANKARA'DA KONUŞULACAK
Haberler • MİRCEA ELİADE ANKARA'DA KONUŞULACAK

MİRCEA ELİADE ANKARA'DA KONUŞULACAK

Romanya Büyükelçiliği ve Türk-Romen Dostluk Derneği Dinler tarihçisi filozof Mircea Eliade’nin anılacağı ortak bir etkinlik düzenleniyor.

Ramazan Adıbelli ile Ömer Lekesiz’in konuşmacı olarak katılacakları “Mircea Eliade’nin Düşünce Dünyasına Yolculuk” adlı bu etkinlikte konuşmacılar, Eliade’nin hümanizm anlayışıyla, Din ve Sanat ilişkisine düşünsel katkılarını anlatacaklar.

Ankara'daki bu etkinlik, 15 Kasım 2012 tarihinde, saat 17.30’da Romanya Büyükelçiliği’nin toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Adres: Romanya Büyülelçiliği, Bükreş Sokak, No: 4 Çankaya/ANKARA

LCV: 0312 466 37 06- 0312 468 12 90
MİRCEA ELİADE KİMDİR:

Dinler tarihçisi filozof Mircea Eliade, 13 Mart 1907'de Romanya / Bükreş’te doğdu. Çocukluğunda ve gençliğinde biyoloji, özellikle de botanik ve entomoloji ile ilgilendi. Fakat yıllar geçtikçe ilgisi daha çok sosyal bilimlere kaydı, ağırlıklı olarak filoloji ve felsefe ile ilgilendi. Bu yüzden felsefe eğitimi aldı.

1928 yılında Bükreş Üniversitesi’nde felsefe dalında, Rönesans dönemi İtalyan felsefecilerini konu edinen yüksek lisans çalışmasını yaptı. Aynı yıl Sanskritçe ve Hint Felsefesi okumak için Kalküta’ya gitti.

Eliade burada ders aldığı Surendranath Dasgup’dan etkilendi. Ayrıca altı ay Himalayalar’daki Rişikeş Aşram’ında yaşadı. Eğitimini bitirip, dört yıl sonra, Bükreş’e geri döndü (1932).

1933 yılında daha sonra Fransızca "Yoga: Essai sur les origines de la mystique Indienne" adıyla yayımlanacak olan doktora tezini sundu. Adından da anlaşılacağı gibi bu doktora tezi Yoga’nın farklı açılardan analizini içeriyordu.

1933'den 1939'a kadar Bükreş Üniversitesi'nde felsefe ve din tarihi konuları başta olmak üzere birçok farklı konuda ders verdi.

Savaş yıllarında İngiltere’de bulundu; savaş sonrasında Romanya Sovyetler’in kontrolüne geçince Romanya'ya dönüşü imkânsızlaştı. Gençliğinde birçok aşırı sağcı eğitim görevlisiyle yakın ilişkileri olmuştu.

1945'de Paris’e geçti, konuk profesör olarak École des Hautes Études`de çalıştı.

1951'de en ünlü eserlerinden biri olan "Şamanizm" yayımlandı.

1956 yılında resmi davetle Paris'ten Amerika’ya geçti ve Chicago Üniversitesi'nde dersler verdi.

1958 yılında Chicago Üniversitesi'nde Dinler Tarihi kürsüsünün başına geçti.

1961'de History of Religions dergisini kurdu.

Ölünceye kadar Chicago Üniversitesi'nde çalıştı (22 Nisan 1986)

ELİADE’NİN TÜRKÇE’YE TERCÜME EDİLEN ESERLERİ:

-Asya Simyası

-Babil Simyası

-Bengal Geceleri

-Demirciler ve Simyacılar

-Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu

-Dinler Tarihinde Metodoloji Denemeleri

-Dinler Tarihine Giriş

-Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (3 Cilt)

-Dinler Tarihi Sözlüğü (Ioan P. Couliano ile birlikte)

-Ebedi Dönüş Mitosu

-İki Tuhaf Öykü

-İmgeler ve Simgeler

-Kutsal ve Din Dışı

-Matmazel Christina

-Mitik Hint Erotizmi

-Mitlerin Özellikleri

-Şamanizm

-Yaşlı Bilge ve Bürokratlar

-Zalmoksis’ten Cengiz Han’a

MİRCEA ELİADE HAKKINDA KAYNAK: Mircea Eliade ve Din - Mircea Eliade'nin din bilimi çalışmalarının metodolojik açıdan değerlendirilmesi-, Ramazan Adıbelli, İz Yayınları, İstabul 2011