Menu
MEHMET AKİF SEMPOZYUMU
Haberler • MEHMET AKİF SEMPOZYUMU

MEHMET AKİF SEMPOZYUMU

ZEYTİNBURNU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'NDE....

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

MEDENİYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ

VEFATININ 75. YILINDA

ULUSLARARASI MEHMED AKİF SEMPOZYUMU

( 12-13 MART 2011 )

12 MART 2011 CUMARTESİ

PROTOKOL KONUŞMALARI:  14.00- 15.0015.00—16.15

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. M. Fatih And (Akif’in Dar’ul-Fünûn’daki Edebiyat Dersleri )

A. M. Akif’in Yaşadığı Dönemin Siyasi ve Fikri Yapısı - Vahdettin Işık

B. Milli Mücadelede Akif ve Akif’in Ankara Günleri – Prof. Dr. Cezmi Erarslan

C. Vâiz Mehmet Akif- Prof. Dr. Abdullah Uçman

D. M. Akif’in Mısır’da Kaldığı Günleri Yeniden Kurgulamak- Dr. E. O’NeilAra: 16.15-16.3016.30- 18.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Akay ( Akif’te Zamanın Ruhu )

A.  Akif’in Din ve Ahlâk Anlayışı– Prof. Dr. İsmail Kara

B. Akif ve Tasavvuf – Doç. Dr. Ekrem Demirli

C. Akif’in Geleneksel Kurumlara Bakışı-  Doç. Dr. Kenan Çağan

D. İstiklal Marşı ve Akif’in Milli Birlik Projesi - Dr. Züleyha Çolak

E. Akif’in Medeniyet ve Çağdaşlık Algısı  - Yüksel Kanar13 MART 2011 PAZAR

09.30-11.00A. Akif’in Dili- Prof. Dr. Musa Duman

B. Bir Doğu Klasiği Bağlamında Safahat –Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

C. Bir Anlatı Olarak Safahat- Cemal Şakar

D. Akif Safahat'ında Seyahat – Prof. Dr. Abdullah İbrahim El-A’zab

E. Safahat’ta İnsanlar - Mustafa Şerif OnaranAra: 11.00-11.1011.10-12.40

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Âlim Kahraman (Akif’te İstanbul Semtleri ve Bir Semt Olarak Fatih )

A. İslam Dünyası’nın Sorunlarına Bakışı Açısından Akif ve İkbal- Ass. Prof. Ziyaul- Hasan

B.  Akif ve Ahmed Muharrem Şiirlerinde Çanakkale Savaşı- Yrd. Doç. Dr. Hazem Said

C.  Kuranın İlhamı Asrın İdraki: Akif’in Eşikleri Aşan “Kırılgan”  İslamcılığı- Asım Öz

D.  Sırat-ı Müstakim Ve Sebilu’r-Reşad Sermuharriri Akif- Suat Mertoğlu

E. Türk Basınında M. Akif’in Ölümü -  Yusuf Turan GünaydınÖğlen Arası: 12.40-14.0014.00-15.30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yılmaz Taşçıoğlu (Yaşayan Kültürde Mehmed Akif İmgesi )

A.  Akif Şiirinde Metafizik Perspektif - Zafer Acar

B.  Akif Şiirinin Sonraki Dönemlere Tesiri - Ali Ayçil

C.  Akif Şiirinde Dünya ve Ahiret Tasavvuru - Hüseyin Akın

D.  Safahat’ın Hiciv Dili- Abdullah HarmancıAra: 15.30-15.4015.40-16.55

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kazım Yetiş

A. Akif’in Eğitim Felsefesi-  Prof. Dr. N. Aruç

B. Akif, Şevki ve Hafız İbrahim’in Şiirlerinde Ömer Bin Hattab-  Dr. Abdurrazık M. Ahmed

C. Âlim ve Aydınlarla Akif’in İlişkisi- Abdurrahman Şen

D. Türk Romanında Akif Betimlemeleri –Doç. Dr. Mehmet NarlıKAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME