Menu
Haberler • "M Ü F R E D A T" BAŞUCU KİTAPLARINIZDAN BİRİ OLMALI...

"M Ü F R E D A T" BAŞUCU KİTAPLARINIZDAN BİRİ OLMALI...

Rağıp el-İsfehani'nin çağlar ötesinden bugünü aydınlatan ve zamanın eskitemediği kıymetli eseri MÜFREDAT, titiz tercümesi, dipnotları ve tetkikleriyle PINAR YAYINLARI tarafından okura sunuldu.

Din dilinin etimolojisiyle ilgilenen ve Kur'an okuyan herkesin başucu kitabı olmayı hak eden bu altın kıymetindeki eserin çevirisiyle tetkiklerini YUSUF TÜRKER yaptı.

Râğıb el-İsfahani, Müfredât’ında zengin bir bilgi birikimine ve büyük bir derinliğe işâret eden benzersiz bir metot, üst düzey bir yol takip etmişti.

Müfredat'ta İsfahani'nin, bir maddede ilk olarak maddenin gerçek anlamını, sonra ondan türeyen (anlamları), sonra maddenin mecâzî anlamlarını zikrettiğini ve onun gerçek anlamla ne kadar irtibatlı olduğunu açıkladığını görmekteyiz. Bu da, ancak dili bütünüyle anlayan, onun derinliklerine ve deryalarına dalmış olan birinin güç yetirebileceği bir iştir. Bunlarla ilgili ilk olarak Kur’ân’dan, ikinci olarak hadislerden sonra üçüncü olarak da Arapların şiirlerinden ve sözlerinden örnekler zikretmiştir.

EL İSFAHANİ'ni MÜFREDAT'nda, Kur’ân’ı daha çok Kur’ân’la, sonra sahâbenin ve tabiinin sözleriyle açıklamış, sonra da hükemânın şerîatla uyan görüşlerini vererek din dilinin tümlenmesini sağlamıştır.

İYİ DÜŞÜNMEK İSTİYOR VE İYİ BİR OKUR OLDUĞUNUZA İNANIYORSANIZ, "MÜFREDAT" BAŞUCU KİTAPLARINIZDAN BİRİ OLMALI!