Menu
KADİR CANATAN'IN
Haberler • KADİR CANATAN'IN "BEDEN SOSYOLOJİSİ" Ç I K T I !..

KADİR CANATAN'IN "BEDEN SOSYOLOJİSİ" Ç I K T I !..

KADİR CANATAN’IN HAZIRLADIĞI TÜRKİYE’DE ALANINDA İLK VE TEK KİTAP OLAN “BEDEN SOSYOLOJİSİ” AÇILIM KİTAP TARAFINDAN YAYINLANDI.

- İnsan ne oranda biyolojik-genetik ve ne oranda sosyo-kültürel bir varlıktır?

- Bedenler toplumsal ve kültürel olarak olarak nasıl dizayn edilmektedir?

- Çağdaş toplumlarda insan bedeni neden metalaştırılmakta ve bedene ne tür müdahalelerde bulunulmaktadır?

- Siyasal iktidarlar kadar dinler ve ideolojiler neden insan bedenine çeki düzen vermek isterler?

- Modernleşme, özgürlük politikaları neden kadın ve kadın bedeni üzerinden yürütülüyor?

- Beden sosyolojisinin diğer disiplinlerle ilişkileri ve farklılıkları nelerdir?

Beden sosyolojisi, sosyolojinin en yeni uzmanlık alanlarından birisi olup, bedenlerin toplumsal

olarak nasıl oluşturulduğunu ve düzenlendiğini incelemektedir. Seksenli yıllardan itibaren sosyolojide bedene duyulan ilgi, neticede böyle bir disiplinin doğmasına yol açmıştır. Bedene duyulan ilgi, her şeyden önce sosyolojinin kendi gelişiminin bir parçası olarak görülmelidir. Sosyolojide bedene duyulan ilginin nedenleri arasında kamuda fiziksel sağlık ve iyilik alanına yönelim başat bir rol oynamaktadır. Bir başka deyişle tüketim çılgınlığı ve aşırı beslenmenin olumsuz neticeleri dolayısıyla insanlar vücutlarını yeniden şekillendirmek üzere diyet ve spora yönelmekte ya da kimyasallar kullanma ve estetik cerrahi yolunu tercih etmektedir. Böylece bedene çeşitli yollarla müdahalede bulunmaktadır. Müdahale biçimi ne olursa olsun bedenin çağdaş toplumlarda bir sorun olarak algılandığı açıktır. Bedene çok-disiplinli bir yaklaşım gerekmektedir. Üstelik bedenin çoğul bir yapı olduğu da dikkate alınırsa, multi-disipliner yaklaşım kaçınılmazdır. Beden sosyolojisi konusunda, elinizdeki edisyonu hazırlamaya kalktığımızda bunun farkında olarak, farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarına çağrıda bulunduk. Bir yıllık çalışma sonunda, yedi bölümden oluşan ve son derece zengin kaynakçaya sahip bu hacimli eser ortaya çıktı. Alanında ilk olma özelliği taşıyan eser, pek çok bilim insanının katkı ve destekleriyle biçimlendi.