Menu
HALİL İNALCIK:
Haberler • HALİL İNALCIK: "DEVLET-İ 'ALİYYE: OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 1 ÇIKTI...

HALİL İNALCIK: "DEVLET-İ 'ALİYYE: OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 1 ÇIKTI...Devlet-i ‘Aliyye, Osmanlı tarihçiliğinin çağımızdaki en büyük isimlerinden Halil İnalcık’ın yarım yüzyılı aşan çalışmalarının bir ürünü. Eserin bu ilk cildi, Osmanlı Devleti’nin bir beylikten Orta-Doğu ve Balkanlar’ı hükmü altına alan güçlü ve köklü bir imparatorluk haline gelişine odaklanıyor. İnalcık Osmanlı Klasik Dönemi’ni sadece siyasi tarih olarak ele almıyor. Siyasi tarihin toplumsal–ekonomik alt-yapısını, yani nüfus hareketleri, göçler, kitlelerin temel ihtiyaçları, tarım ve ticaretin bu ihtiyaçları karşılama şekilleri ve şehirleşme konularında da analizler yapıyor. Tarihsel sorunları açıklamada geçmişten gelen geleneksel zihniyet ve kurumlar çerçevesinin tespitine girişiyor.

KİTABIN ADI: DEVLET-İ 'ALİYYE: OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 1

YAYINEVİ: İŞ KÜLTÜR YAYINLARI

YAYIN TARİHİ: HAZİRAN 2009