Menu
EDEBİSTAN'DAN HABER....
Haberler • EDEBİSTAN'DAN HABER....

EDEBİSTAN'DAN HABER....

Yeni yayın dönemine başlarken mevcut editörlerimizin yorgunluklarını ve yeni yoğunluklarını da göz önüne alarak bir nöbet değişimi yapmayı gerekli gördük ve yeni kadromuz şöyle şekillendi:

Genel Yayın Yönetmeni: CEMAL ŞAKAR [email protected]
Öykü Editörü: GÜRAY SÜNGÜ [email protected]
Şiir Editörü: ALİ EMRE [email protected]
Nesir Editörü: HASİBE ÇERKO [email protected]
Söyleşi Editörü: SELVİGÜL KANDOĞMUŞ ŞAHİN [email protected]
Haber Editörü: ÖMER LEKESİZ [email protected]

Yazarların çalışmalarını türlerine göre ilgili editörlerimize (belirtilen e-posta adresleri üzerinden) göndermeleri gerekir.

Editörlerimiz gönderilen ürünleri yayınlayıp yayınlamama kararında tek başlarına yetkilidirler.

Editörlerimiz ürün gönderenlere kendi takdirleri doğrultusunda, şahsi yoğunluklarına göre cevap verebilirler.

Ürünlerin yayınlanması halinde her türlü sorumluluk yazarına aittir.

www.edebistan.com