Menu
HEM OKUYUP HEMİ DE YAZDIM
Deneme/İnceleme/Eleştiri • HEM OKUYUP HEMİ DE YAZDIM

HEM OKUYUP HEMİ DE YAZDIM

Niçin okuruz

Okuruz; çünkü doğumdan ölüme giden yol, insanlaşma sürecidir. İnsanlaşma, var olduğumuzu bilinçle kavramaktır. Her birimiz bir kere ve biricik olarak var oluruz. Bu fark ediş, bizi, yazgının ve varlığın ortağı kılar.Evrende bize bir yer ayrılmıştır ve aslında biz, okuduğumuzla, gördüğümüzle, anladığımızla, kavradığımızla veya sezdiğimizle, o yeri doldurmaya çalışırız. Bize ayrılan yer, başka insanların ve varlıkların da bir yeri olduğunu kavratır. Böylece kendimizde varlık evrenini; evrende de kendimizi görürürüz. İnsanlaşma süreci dediğimiz budur.

Ne Okuruz Nasıl Okuruz

Kitapları, dergileri, gazeteleri, türküleri, yüzleri, olayları, havayı, suyu, toprağı; dilimizle, gözümüzle, kulağımızla, elimizle, hayalimizle ve daha önce okuduklarımızla okuruz. Okunan hangi nesneye veya duruma dönersek dönelim; diğerlerini içimizde taşırız. Sayfalar arasında gezen gözlerin, türkülerden, yaşanmışlıklardan, dokunmuşluklardan, görmüşlüklerden, düşünülmüşlüklerden bir ailesi vardır. Hiçbir zaman okuduğumuzla baş başa olamayız. Hatta böylesi bir davranış, kayıptır, yalnızlıktır. Sadece kitaba bakan, satırların altını çizerken, insanların ve hayatın üstünü çizer. Gazeteyle arasına, kitabı, sohbeti, türküyü, insan yüzlerini koymayan, üşüten bir cehennemde yalnızdır. Başımızı eğdiğimiz kitap, kulak verdiğimiz türkü, baktığımız yüz, içinde dolandığımız şehir, içimizde taşıdığımız akrabalardır.

Ne Anlarız Ne Anlamayız

Her yeni, eskinin; her bilgi, önceden bilinenin, her doğan, ölenin çocuğudur. Okumak, dili örüp gelmektir; anlamları, işaretleri, sembolleri örüp gelmektir. Aynı zamanda her eski, yeniyle biçimlenir; her bilinen, öğrenilenle çoğalır; her doğan, ölümü yeniden tazeler. Okuduğumuz hiçbir şey, bütünüyle yeni değil; önceki hiçbir şey, bütünüyle bizden ayrılmış değildir. Bu iç içelik, güven verir bize; doğru yolda olduğumuzu hissettirir.

Kitaplar ve İnsanlar

Kitapları ellemek, mıncıklamak da vardır; kitaba baş eğip göz sürmek de. Bir ödevi geçiştirmek; önemsenen kimliklere bürünmek; kendimizden ve insanlardan kaçmak için yöneldiğimiz kitap, ellediğimiz, mıncıkladığımız kitaptır; örselenir; utanır; suçlu suçlu durur elimizde. Satırların ne söylediğini anlamak; satırların altında söylenilmeyeni duymak; içinde kendimizi, ailemizi, aşkımızı, inancımızı, rüyamızı görmek, hissetmek için baktığımız kitap, baş eğdiğimiz; göz sürdüğümüz kitaptır; açılır, büyür, bizimle yer içer, konuşur.

Hem Okuyup Hem Yazmak

Ne güzel yazgıdır: Her şey kendini doğurur; İnsan, insanı; hayvan, hayvanı; ağaç ağacı ve yazı, yazıyı. Tersi, unutuşun, uyuşukluğun, narsizmin homurtusudur. Okuyan yazar, yazan okur. “Yazar” olmak bir statüdür; ama okuyup yazmak, yazgıya uymaktır.

MEHMET
MEHMET NARLI MEHMET NARLI

Şair ve Yazar

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini aynı şehirde gördü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Maraş’ta 4 yıl öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam Üniversitesine asistan olarak geçti. Aynı üniversiteden 1996’da yüksek lisansını, Hacettepe Üniversitesi’nden 2000 yılında doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, Varlık, Dergah, İtibari İzdiham, Muhit gibi dergilerde şiir ve edebiyat eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde akademik yazılar yayımlıyor. Narlı, 2007 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından inceleme dalında yılın yazarı ödülünü aldı.  Şiir Kitapları1. öylece Yeryüzünde, Muhitkitap,20202. Ömürlük Yara, İz Yayınları, 20173. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 20104. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 19985. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988 Akademik Kitapları1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir İnceleme, Kültür Bakanlığı 20022. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 20063. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 20084. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 20085. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 20106. Edebiyat ve Delilik, Akçağ Yayınları 20137.Çağdaş Türk Romanı, Anadolu Üni. 20118.Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Anadolu Üni. 20119.Roman Sevdaları, Akçağ Yay. 201510. Şiir Burcu, Akçağ yay. 201511. Öykü Burcu, İz Yayınları 201612.Kahire ve Paris Notları, Cümle Yayınları, 2017 13. 40 Soruda Türk Romanı (editör) Ketebe Yay 2019

Daha fazla görüntüle