Menu
OSMANLI'DA EDEBİ HAMİLİK... BU KİTAPTA
Haberler • OSMANLI'DA EDEBİ HAMİLİK... BU KİTAPTA

OSMANLI'DA EDEBİ HAMİLİK... BU KİTAPTABir toplumun bilgi ve kültür seviyesi ile yöneticilerin kültürel faaliyetler karşısındaki tavrı, sanatın gelişmesinde ya da gerilemesinde hep çok önemli etkenler olmuştur.


Devlet yöneticileri, sanatçıları yaptıkları işleri öncelikle kamuya ve sonraki çağlara aktaracak ve adlarını ölümsüzleştirecek kişiler olarak görmüş, sanatçı da bu yolla sanatını maddi ve manevi açıdan rahatça icra edebileceği bir ortam bulmuştur. 
 


Hami-sanatçı ilişkisi, gelişmiş toplumlarda hep merak edilmiş ve çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Bu kitapta, Osmanlı sanatının edebiyat boyutu, II. Selim dönemi sonuna kadar, sanat-devlet ilişkisiaçısından incelenmektedir.

Edebi, sosyal ve politik tarih perspektifleri göz önünde tutularak, Osmanlı edebiyatı bağlamında hamilik sisteminin nasıl işlediği ve sanatçıların bu sistem içerisinde eserlerini nasıl ürettikleri, çalışmanın temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

TUBA IŞINSU DURMUŞ’un edebiyatımızın önemli bir dönemine mahsus yukarıdakitutum ve süreçleri inceleyen TUTSAN ELİNİ BEN FAKİRİN / OSMANLI EDEBİYATINDA HAMİLİK GELENCEĞİ adlı kitabı DOĞAN KİTAP’lar arasından çıktı.