Menu
İSTEV'DE DERS BAŞLIYOR
Haberler • İSTEV'DE DERS BAŞLIYOR

İSTEV'DE DERS BAŞLIYORİSTEV 2013 - 2014 Eğitim Programıİstev, sürekli eğitimleri, atölye çalışmaları, konferans ve gezileriyle 2013-2014 yılında da tarihe, sanata ve edebiyata farklı bir bakış açısı kazandırmaya devam ediyor. 

Geç kalmadan kayıtlarınızı yaptırın.Sürekli Eğitimler

Eş Zamanlı Tarih OkumalarıDünyanın oluşumundan günümüze kadar yaşanmış, sosyal, kültürel, dini ve siyasal olayların tamamına kapsamlı bir bakış açısıyla bakarak tarihi anlamayı hedefler.

Derslerde Dünya tarihi eş zamanlı olarak incelenir. Aynı zaman diliminde, dünya üzerinde hangi hareketliliğin olduğu, olayların birbirini nasıl etkilediği fotoğraflar, videolar ve haritalarla görsel olarak desteklenerek anlatılır. Her cheap snapback hats diliminde anlatıma tarihte birçok medeniyetin beşiği olmuş Mezopotamya Toprakları’ndan başlanarak sırasıyla Asya, Anadolu, Afrika, Avrupa ve Amerika ‘ya sosyo-kültürel bir yolculuk yapılır.

3 Yıl boyunca devam eden eğitim, görsel sunumlar ile desteklenerek, dönemin kültürel ve siyasal yapısı arasındaki bağları daha anlaşılır hale getirir.

1. Yıl: Dünyanın yaratılışından İslamiyet’in doğuşuna

2. Yıl: İslamiyet’in doğuşundan İstanbul’un Fethi’ne

3. Yıl: İstanbul’un Fethi’nden günümüze

dönemleri incelenir, mukayeseli dinler tarihi de eklenerek, o tarihlerde yaşadığı düşünülen peygamberlere de göz atılır.

Eğitim Süresi: 3 Yıl

(Katılımcılar 3 yıllık eğitimin tamamını alabileceği gibi ilgi alanlarına göre belli dönemleri de takip edebilirler.)

Eğitmen: Feride Bozcu

Başlangıç Tarihi: 26 Eylül 2013

Yer:Bahariye Mevlevihanesi

Eş Zamanlı Tarih Okumaları –I

Perşembe 11:00 – 13:00

Eş Zamanlı Tarih Okumaları - II

Perşembe 13:30 – 15:30

Cumartesi 14:30 – 16:30

Yazarlık Atölyesi

'İyi bir yazar olmak için önce iyi bir okuyucu olmak gerekir'’ ilkesiyle, edebiyat alanındaki çalışmaları destekleyerek yaratıcı yetenekleri geliştirerek, duygu ve düşüncelerini güçlü bir kalem ve dille ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Derslerde, önceden belirlenen doğu ve batı klasiklerinden oluşturulan okuma listesi takip edilerek, katılımcıların incelenen eserin yazarı hakkında ayrıntılı fikir sahibi olmaları sağlanır. Yazarın yaşadığı dönemdeki toplumsal gelişme ve değişimler, siyasi durum, felsefi anlayışlar araştırılır ve yazar üzerindeki etkileri anlatılır. Ayrıca yazmaya dair edinilen bilgiler derlenerek katılımcılara aktarılır. Her ders, daha önce verilen konu çerçevesinde öğrencilerin yazdıkları yazıların değerlendirilmesiyle devam eder. Bununyanı sıra film, tiyatro, fotoğraf okumaları yapılarakhayatın içinde edebiyata dair izler aranır.

Egitim Süresi: 1-3 yıl

Eğitmen: Naime Erkovan

Başlangıç Tarihi: 30 Eylül 2013

Yer : Bahariye Mevlevihanesi

Pazartesi10:30 – 12:30

Cumartesi 10:30 – 12:30

İslam Sanatına Giriş

“İslam Sanatına Giriş” başlığı altında yürütülecek seminerler dizisinden oluşan bu program, esasta sanat üzerine bilgilendirmeyi değil, sanat üzerinden “kendimiz”i yeniden düşünmeyi, düşündürmeyi, düşün-dürt-meyi amaçlıyor.

“Sanat nedir?”, “Biz kimiz?”, “Sanat bizim neyimize?” sorularının merkeze alındığı bu seminerlerde, sanat meseleleri veya “bir mesele olarak sanat” tarihsel ve ontolojik bir çerçevede, dolayısıyla temel zihniyet yapılarını analize yönelen bir çaba eşliğinde irdelenmeye çalışılacaktır.

Seminerlerde, İslam Sanatı’nı İslam Sanatı yapan tarihsel ve metafizik yapılar üzerinde durulacaktır.

Bununla amaçlanan, sanatın; bugün, burada, bu coğrafyada, bu çağın insanı olan bizlere, geçmişe ait öz ve formların, geleceğe dönük bir imkân olarak ne ifade edebileceği ve ne ifade etmesi gerektiği sorusuna ışık tutmaktır.

Herkesin katılımına açık olan derslerde öğrencilerden beklenen önceden verilen listedeki kitapları okumalarıdır.

Eğitim Süresi:10 hafta
       

Eğitmen:  Ömer Lekesiz

Yer: Bahariye Mevlevihanesi

Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2013

Cumartesi 13:00-14:30

 

Atölye Çalışmaları

Satır Arası Buluşmaları

Vakıf kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında genç neslin önemine inanan İstev, gençlerin gönüllülük bilinciyle sivil toplum kuruluşlarının bireye kattığı değerleri fark etmelerini sağlayarak, mesleki gelişimlerinin dışında farklı alanlarda da etkinlik göstermelerini teşvik etmektedir.

Bu amaçla düzenlenen kahvaltılı toplantılarda, gençlerin ilgilerine uygun programlar hazırlanarak aynı zamanda onların vakıf çalışmalarında aktifrol oynaması sağlanmaktadır.

2013-2014 yılında 'Bir Başbakan neden asılır!: 27 Mayıs', 'Bir sağdan, bir soldan: 12 Eylül', 'Bu kadına haddini bildiriniz!: 28 Şubat' ...gibi konu başlıklarının işleneceği toplantılarda Türkiye'nin yakın siyasi tarihi ele alınacaktır.

Buluşma tarihleri üye gençlere mail ve sms yoluyla duyurulur.

İlgilenen arkadaşlar [email protected]’ye mail wholesale snapback hats göndererek veya 0212 614 33 88/0532 524 57 14 nolu telefonlar aracılığyla kayıtlarını yaptırabilirler.

Sosyal Girişimcilik Okulu

Satır Arası Buluşmaları kapsamında geliştirilen atölye çalışması lise ve üniversite gençlerine yöneliktir.

İlk olarak 27 Haziran- 29 ağustos 2013 tarihleri arasında yoğunlaştırılmış olarak gerçekleştirilen eğitimimiz, kış dönemi için haftada bir kez 2'şer saat şeklinde 22 haftaya yayıldı ve konular genişletildi. Öncelikle bireyin kendini tanımasını, dünyada olup bitenlere farklı bir gözle bakabilmesini amaçlayan program; videolar, filmler, görseller ve istatistiklerle çok renkli bir şekilde geçiyor. Dünyada olan bitenlere birer seyirci olmaktan öteye geçmeye karar veren bireylerin sosyal projelerde nasıl bir yol izleyeceğinden bahsediliyor. Sosyal bir projenin fikrinin ortaya çıkarılmasından, hayata geçirilmesi ve başarılı olması için izlenecek yolların bir şirket kurulumu ciddiyetiyle nasıl yapılacağı anlatılıyor. Bireyler bir yandan çevrelerine duyarlı olurken bir yandan pratik hayatta karşılaşacakları problemleri nasıl çözeceklerini üretiyor ve yaratıcılıklarını arttırarak vizyonlarını genişletiyorlar.

İstev’in gönüllülük kavramının yerleşmesi ve anlaşılması amacıyla desteklediği program, bir çok Sivil Toplum Kuruluşunun da ihtiyacı olan gönüllü çalışanların yetiştirilmesine yardımcı olacaktır.

Eğitim Süresi : 22 Hafta

Eğitmen : Yavuz Yiğit

Başlangıç Tarihi : 1 Ekim 2013

Anadolu Yakası: 

Çarşamba 18:00 – 20:00

Avrupa Yakası:

Salı 18:00-20:00

'Y Nesli İle Nasıl Başa Çıkılır?' 

Sosyal Medya olarak hayatımıza giren ve her evde bireyleri kendilerine bağımlı hale getiren sanal dünyada neler olup bitiyor? Bazen gün boyunca bir kaç cümleden fazla iletişim kurmayan çocuklarımızın sanal dünyada sayısız arkadaşıyla mesajlaşması nasıl oluyor? Y Kuşağı denen gençler dünyaya nasıl bakıyor, neleri önemsiyor, neleri hiç önemsemiyor? Gerçek dünyayla iletişimleri nasıl? Onları bilgisayar başından kaldırmanın gerçekten bir yolu var mı? Bunları bulabilmek için öncelikle bu nesli yani çocuklarımızı, çocuklarımızın dünyasını daha iyi tanımalıyız diye düşündük. Y Kuşağını tanıyan ve son 10 yıldır onları bilgisayardan kaldırıp onlarca proje yaptıran Sosyal Girişimci Yavuz Yiğit bizlere Y Kuşağı'nı anlamamızda rehber olacak.

2 hafta planlanan seminerin ilkinde; Y Nesli'nin temel özellikleri, istekleri, hayata bakışları, diğer yaş gruplarıyla farkları, sosyal medya ve bilgisayar maceraları konuları işlenecek. İkincisindeyse; Y Nesli nasıl bilgisayar başından kaldırılır? Nasıl hayata katılırlar? sorularına cevaplar verilirken ‘Sosyal Meyda’yı etkili kullanmak ve temel bilgiler ele alınacaktır.

Atölye Süresi: 2 Hafta 

Eğitmen: Yavuz Yiğit

Seminer tarihleri :

4 Kasım 2013 Pazartesi 13:00 - 15:00

11 Kasım 2013 Pazartesi 13:00 - 15:00

Etkinlikler

 

Mesnevi Sohbeti ve Mukabele-i Şerif (Sema) 

“Pergel gibiyim; bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca durduğum halde öbür ayağımla yetmiş iki milleti dolaşıyorum' diyen Hz.Mevlana’yı tanımak, Dünyada en yaygın okunan eserlerden biri olan Mesnevi’yi anlamak için Fatih Çıtlak eşliğinde yürütülecek bir çalışmadır.cheap snapbacks free shipping Bahariye Mevlevihanesi’nin ruhuna saygı amaçlı düzenlenen etkinlikte sohbet sonrası Mukabele-i Şerif (Sema) icra edilecektir.

Program her ayın son cuma akşamı Bahariye Mevlevihanesi’nde olup, katılım için önceden rezervasyon gereklidir.

Başlangıç Tarihi: 25 Ekim 2013

Her Ayın son cuma akşamı

Mesnevihan : Mehmet Fatih Çıtlak

Geleneksel Sufi Ayinleri Topluluğu 

Sanat Gezileri

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğinin farkında olan İSTEV,sanat gezileriyle estetik bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Mevcut galeri, müze ve sanat mekânları arasından titizlikle seçilen etkinlikler gerektiğinde öncesinde seminer düzenlenerek, bir rehber eşliğinde gezilir.Böylece sanatçının ustalığı, vermek istediği mesaj ve dönemin estetik anlayışına ışık tutulmaya çalışılır. Modern Sanatlara özellikle önem verilerek “Kavramsal Sanat” anlaşılmaya çalışılır.

Sanat Gezilerinin tarihlerinden haberdar olmak için iletişim bilgilerinizi [email protected]’ye mail atabilir veya 0212 614 33 88/ 0532 57 14 nolu telefon numaralarına bildirebilirsiniz.

Konferanslar – Seminerler – Atölye Çalışmaları

İstev, toplumun ihtiyaçlarına yönelik konularda aylık konferans ve seminerlerin yanı sıra kısa süreli atölye çalışmaları da gerçekleştirmektedir. Sosyal bilimlerin analitik bakış açısıyla ele alınmasına dikkat ederken konuların bütünlüğüne, birbirini tamamlayıcılığına da önem vermektedir. İstev, bulundukları mekândan yola çıkarak Mevlevilik ve tasavvuf üzerine çalışmalar yaparken, konunun uzmanları aracılığıyla içinde yaşadığı Anadolu toprakları ve komşu coğrafyalara dikkat çeken konuları gündeme getirir.

Etkinlik tarihleri web sayfası ve sms ile yayınlanır, çeşitli kültür-sanat sayfalarında da duyuruları yapılır. Tarihleri kaçırmamak için bilgilerinizi İstev’e kaydetmenizde fayda vardır.http://istev.org.tr