Menu
CEMAL ŞAKAR'DAN YENİ KİTAP...
Haberler • CEMAL ŞAKAR'DAN YENİ KİTAP...

CEMAL ŞAKAR'DAN YENİ KİTAP...

CEMAL ŞAKAR’IN YENİ DENEME KİTABI “EDEBİYATIN SIRÇA KULESİ” ADIYLA OKURKİTAPLIĞI YAYINLARI ARASINDAN ÇIKTI...

Cemal Şakar Edebiyatın Sırça Kulesi’nde, kutsal, ilham, vahiy, aşk, dil, hakikat, sanat kavramlarından yola çıkarak apaçık bir Müslüman sanatçı manifestosu ortaya koyuyor. Sanatın kökenlerine, dinle olan bağına, giderek sanatın varoluş koşullarına eğilip zevkin ve hazzın peşindeki sanat anlayışına karşın vahyin emrindeki sanat anlayışını temellendiriyor. Kutsal ve dünyevî bağlamında sanat algılarını tartışırken Müslüman sanatçının sanat karşısındaki konumunu ele alıp, Kur’an’ın vaz ettiklerinden sanata bakışın ayrı tutulamayacağını belirtiyor.

Şakar tüm yazılarında, vahiyle insan arasına giren modern, hakikati öldüren postmodern dünyayla ve seçkinci/özerk sanat algısıyla hesaplaşmaya giriyor. Sanatçının gerçeklikle ilişkisi bakımından bir dünya görüşüne sahip olması gerektiğini ileri sürerek, saf sanat ve tarafsızlık yargılarına eleştiriler getirirken, her sanat anlayışının arkasında bir inanç sistemi yattığını temellendiriyor. Sonuç olarak yazılar bir bütün olarak Müslüman’ın sanata olanı bakışını derinleştirirken yeni tartışmalara da kapı aralıyor.CEMAL ŞAKAR 1962’de Gönen / Balıkesir’de doğdu.

Karesi İlkokulu’nu (1973),  Atatürk Ortaokulu’nu (1976), Muharrem Nasbi Lisesi’ni (1979), GÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi (1983).

Balıkesir’de aile şirketinde çalıştı. Halen İstanbul’da bir kamu kurumunun kütüphanesini ve e-edebiyat dergisi Edebistan.com’un öykü editörlüğünü yürütüyor.

Edebiyat hayatına, 1982’de Aylık Dergi’de yayınlanan Bir İnsan Ölür Bir Yıldız Kayarmış adlı öyküsüyle başladı.

Öykü ve denemeleri Aylık Dergi, Yönelişler; Mavera; Yedi İklim; Kayıtlar; Hece ve Hece Öykü dergileriyle Yeni Şafak Kitap’ta yer aldı.

Esenlik Zamanları’yla Türkiye Yazarlar Birliği 1999 Hikaye Ödülü’nü kazandı.

Kitapları:


Öykü: Gidenler Gidenler (Yedi İklim, İstanbul 1990), Yol Düşleri (YediGeceKitapları, İstanbul 1996), Esenlik Zamanları (YediGeceKitapları, İstanbul 1999), Pencere (Hece, Ankara 2003), Hayal Perdesi (Selis Kitaplar, İstanbul 2008), Hikayat (Ferfir Yayınları, İstanbul 2010), Sular Tutuştuğunda (Hece, Ankara 2010), Sel ve Kum (Tüm Öyküleri 1, OkurKitaplığı, İstanbul 2011)

Deneme-inceleme: Yazı Bilinci (Hece, Ankara 2006), Yazının Gizledikleri (OkurKitaplığı, İstanbul 2010), Edebiyatın Sırça Kulesi (Okur Kitaplığı, İstanbul 2011)