Menu
Aşk ile Nefret Arasında TÜRKİYE'DE TOPLUMUN BATI ALGISI
Haberler • Aşk ile Nefret Arasında TÜRKİYE'DE TOPLUMUN BATI ALGISI

Aşk ile Nefret Arasında TÜRKİYE'DE TOPLUMUN BATI ALGISI

Aşk ile Nefret Arasında
Türkiye’de Toplumun Batı Algısı
Kudret Bülbül, B. Berat Özipek, İbrahim Kalın
SETA Yayınları, Ankara, Şubat 2008

Türkiye’de, herhangi bir temsil niteliği olmayan insan, Batı’yı ve Hıristiyanlığı nasıl algılıyor? Batı’nın dinine mi, kültürüne mi, siyasetine mi, yoksa “Batılı olan” her şeye mi karşı? Batı “medeniyetin beşiği” mi, yoksa “sömürgecilik” mi? Batı gelişmişliği mi, yozlaşmışlığı mı ifade ediyor? Batılı halklar, kendi devletlerinin savaş politikalarını onaylıyor mu? Uluslararası ilişkiler alanında yaşananlar, Türkiye’de toplumun AB’ye bakışını hangi yönde etkiliyor?

Bu çalışma, Türkiye’den görünen Batı’yı, toplumun çeşitli kesimlerine mensup insanlarla yapılan derinlemesine mülakatlar ve analizlerle ortaya koyuyor. Farklı eğitim, gelir ve yaş gruplarından, değişik şehirlerden katılımcılarla gerçekleştirilen biçim kaygısından uzak, samimi ve yer yer de “köşeli” ifadelerle dolu söyleşiler, akıcı bir üslup, bilimsel bir analiz ve değerlendirmelerle aktarılıyor.

Kitap, Türkiye’de toplumda toptan bir Batı ya da Hıristiyan karşıtlığının değil, Batı siyasetine yönelik eleştirel bir tutumun varlığını ortaya koyuyor. Batı’ya dair tepkinin, ağırlıklı olarak Batılı devletlerin uluslararası politikalarına yönelmiş olması, çok vurgulanan “Müslüman-Hıristiyan çatışması”, “Doğu-Batı karşıtlığı” ve “Medeniyetler çatışması” gibi bir zeminin Türkiye’de derin köklerinin bulunmadığını göstermesi açısından önemli.

İçerik: ÖZET / SUNUŞ / ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ / I. Bölüm: İKİ YÜZ YILLIK BİR SERÜVENİN KISA ÖYKÜSÜ / II. Bölüm: “DOĞU”DAN GÖRÜNEN “BATI” / III. Bölüm: HIRİSTİYANLIK: “BATI’NIN DİNİ” NASIL ALGILANIYOR? / IV. Bölüm: KÜLTÜR: BATI KÜLTÜRÜYLE BİRLİKTE YAŞAMAK / V. Bölüm: SİYASET: FİLMİN KOPTUĞU YER / SONUÇ ve ÖNERİLER

Yazarlar Hakkında
Kudret Bülbül, Doç.Dr.: İstanbul Üniversitesi, SBF mezunu olan Bülbül, doktorasını 2004’de Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Yurt dışında çeşitli üniversitelerde misafir araştırmacı olarak bulunan Bülbül’ün yayınlarından bazıları şunlardır: Bir Devlet Adamı ve Siyasal Düşünür Olarak Said Halim Paşa; Küreselleşme Okumaları - Ekonomi ve Siyaset (derleme); Küreselleşme, Kültür, Medeniyet (derleme); Muhafazakârlık, Düş ve Gerçek (derleme); A Collective Initiative For Universal Peace (Bekir Berat Özipek ile beraber). Çalışmalarında, küreselleşme, medeniyet tartışmaları, özgürlük ve Meşrutiyet dönemi Türk siyasal düşüncesi üzerine odaklanan Bülbül, halen Kırıkkale Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.Nike Air Max Cheap

Bekir Berat Özipek, Doç.Dr.: Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Özipek, doktorasını 2000 yılında Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. 1996’da ABD’deki George Mason Üniversitesi Beşeri Çalışmalar Enstitüsü’nde, Anglo-Amerikan düşünce geleneği ile ilgili araştırmalarda bulundu. Özipek’in Muhafazakârlık: Akıl, Toplum, Siyaset ile Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti (ed.) gibi kitapları ve insan hakları, ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ve Türkiye’deki gayrimüslimlerin insan hakları sorunlarını konu alan makaleleri vardır. Özipek, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İbrahim Kalın, Dr.: İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan Kalın, doktorasını George Washington Üniversitesi’nde beşeri bilimler ve mukayeseli felsefe alanında yaptı. ABD’de College of the Holy Cross’ta dersler verdi. İslam-Batı ilişkileri, mukayeseli felsefe ve geç dönem İslam felsefesi konularındaki akademik yayınlarının ve yorum yazılarının yanı sıra MacMillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion, Oxford Dictionary of Islam, Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy ve DİA İslam Ansiklopedisi gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu. Kalın, SETA Vakfı Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.Cheap Nike Air Max Shoes

SETA Yayınları / ISBN: 978-605-0057-00-3 / Ankara, Şubat 2008 / 1. Baskı / 21,5 x 21,5 cm / 124 sayfa /
Dili: Türkçe / İlgili Konular: Din, Toplum, Sosyoloji, Siyaset / Kapak: 350 gr kuşe kapak, mat selefon, iplik dikiş cilt / İç Baskı: 80 gr Enzo kitap kağıdı / Fiyatı: 14 YTL