Menu
2009 MART DERGİLERİ: HECE; KÜLTÜR; HAKSÖZ; TEMRİN
Haberler • 2009 MART DERGİLERİ: HECE; KÜLTÜR; HAKSÖZ; TEMRİN

2009 MART DERGİLERİ: HECE; KÜLTÜR; HAKSÖZ; TEMRİN 

HECE, MART 2009

http://www.hece.com.tr/hece.147.htm

KÜLTÜR DERGİSİ RUMELİ ÖZEL SAYISI

Üç ayda bir tematik yayın yapan Kültür dergisi bu sayısında yüzyıllarca Osmanlı toprağı olarak kalmış ancak daha sonra elimizden kayıp giden Rumeli’yi konu edindi. Osmanlı Devletinin genel anlamda Avrupa’daki topraklarına verilen Rumeli adı, Türk halkının hafızasından hiçbir zaman silinmemiş, bölge sanki seyahate çıkmak üzere kısa bir süreliğine terk edilmiştir.

Beş yüz yılın üzerinde bir zaman Osmanlı toprağı olarak kalan Üsküp’te, Selanik’te, Belgrad’ta, Sofya’da bıraktığımız bir yanımızın izlerini süren Kültür dergisi Balkan coğrafyasını adım adım sizler için dolaştı. Prof. Dr. Semavi Eyice 1960’lı yıllarda Komünizmin en etkin olduğu dönede yaptığı Bulgaristan gezisini ve oradaki tarihi eserlerimizin durumunu ayrıntılarıyla anlatıyor. Eyice, resim çekmenin dahi tehlikeli olduğu bu dönemde köy köy dolaşıp, tarihi eserlerimizin o günkü durumlarıyla ilgili çok mühim araştırmalar yapmış. Prof. Dr. Abdullah Uçman Balkanların elden çıkmasıyla ömrü boyunca kendini muhacir olarak görmüş Yahya Kemal’in Üsküp günlerini anlatıyor. Doç.Dr. Ahmet Kavas, modern devletlerin yüreğini ağzına getiren kavramı, Balkanlaşmayı irdeliyor. Akademisyen Salih Pay, Rumeli’deki ilk fatihimiz Süleyman Paşa’yı, Veysi Akın, Balkan bozgunundan doğan bir kahramanı, Edirne müdâfii Şükrü Paşa’yı anlatıyor. Prof.Dr. Reşat Öngören, Balkanların İslamlaşmasında Tasavvuf ve Tarikatların rolünü yazarken, Prof. Dr. Mustafa Kara, Kadiri-Eşrefi sedasını Balkanlarda duyuran meşhur sufi Hasan Kâimi Efendi’nin hayatından kesitler sunuyor. Türkiye’deki en önemli II.Abdülhamid uzmanlarından biri olan Prof.Dr. Vahdettin Engin, Osmanlı Devleti’nin çok büyük önem verdiği Rumeli demiryollarını, Uludağ Üniversitesi öğretim görevlilerinden Bilal Kemikli Divan Edebiyatımızda Rumeli temasının nasıl işlendiğini, arşiv uzmanı Muzaffer Albayrak, I. Dünya Savaşında Osmanlı ordusu içerisinde yer alan Rumelili gönüllüleri, Dr. Tuncay Yılmazer ise İmparatorluğun gözyaşları olarak adlandırılan Balkan Savaşlarının neden kaybedildiğini, yaşanan ihanetleri anlatıyor. Selçuk Aydın, Osmanlı basınının en önemli mizah dergilerinden biri olan Karagöz’deki Balkan Savaşları ile ilgili karikatürler ışığında toplumun dikkatini bu savaşlara çekiyor.

Bunlardan başka, Osmanlı Deveti’ni Rumeli’ye yönelten Saikler, Rumeli Efsaneleri, 1923 Mübadelesi ve sonuçlar, Rumeli Kökenli Hattatlar, Rumeli Kökenli Devlet Adamaları başlıklı makaleler ve Selanik, Manastır, Belgrad gibi önemli Balkan şehirleriyle ilgili çalışmaları dergide bulabilirsiniz.

Türkiye Yazarlar Birliği yılın dergisi ödülünü alan Kültür dergisi abone olacak okurlarına iki kitap hediye ediyor.

www.kulturdergisi.com.tr

[email protected]

212 4910427

HAKSÖZ, MART 2009

216. sayısında “28 Şubat Darbecileri Yargılansın; Ergenekon Bataklığı Kurutulsun!” manşetiyle çıkan Haksöz, darbe düzeni ve çete karanlığına karşı mücadele etmeye çağırıyor. Gazze direnişi ve Özgür-Der’e kapatma davasıyla ilgili sorumluluklarımızı da dikkat çekiliyor.

Kur’an’ın aydınlığına doğru aylık yayınına devam eden Haksöz Dergisi, Mart 2009 sayısıyla tam 18 yılı geride bırakmış oldu. Önümüzdeki ay 19. yıl sayısı çıkacak olan Haksöz, okuyucularına dergiyi okuma ve okutma çağrısında da bulunuyor.

Yerel seçimlere ilişkin kısa bir değerlendirmenin yapıldığı Sunuş’ta “Seçimimizi inancımız ve kimliğimizden yana yaptık!” vurgusu öne çıkıyor. “Ergenekon Davası Askeri Müdahalelerle Savsaklatılmaya Çalışılıyor!” başlıklı Gündem yazısında TSK’nın Ergenekon soruşturmasının derinleştirilmesi önünde dev bir barikat oluşturduğuna dikkat çekilerek ordunun bizzat Ergenekon yapılanmasıyla irtibatlı olduğu ifade ediliyor. 28 Şubat hukuksuzluğunun faillerinin Ergenekon bağlantısının örtülmemesi gerektiğinin ifade edildiği gündemde, orgenerallerin yargılanmamasının Ergenekon sürecini boşa çıkaracağı vurgulanıyor.

“Çatışan İdeolojiler, Uzlaşan Kavram ve Semboller” başlığıyla Kenan Alpay, cahili simge ve sembolleri Kur’an ekseninde değerlendirirken ulus-devletin siyasal kavram ve sembollerinin sahiplenilmesideki pragmatizmi ele alıyor. Rıdvan Kaya ise başta Gazze eylemlerinde olmak üzere son zamanlarda sıkça tartışılan bayrak konusunu değerlendiriyor. Konunun önemine binaen tartışmalarda gündeme gelen hemen hemen tüm başlıkları ele alan Kaya, İslami ilkeleri toplumsal-siyasal hayatta belirleyici kılmanın önemine dikkat çekiyor.

“Resmi Törenleri Boykot Çağrısı” dolayısıyla Özgür-Der hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili davanamelere yer verilen bu sayıda Hülya Şekerci de kapatma sürecini yorumluyor. Şekerci, düşünceyi, kimliğimizi, eğitimi, bir bütün olarak hayatı özgürleştirmek ve resmi ideolojinin daraltıcı, dayatmacı kalıplarından azade kılmak olan amacımızdan asla vazgeçmeyeceğimizin altını çiziyor.

Derginin bu sayısında Gazze gündemi tine önemli bir yekûn tutuyor. Ufuk Aktaşlı, özellikle Türkiye medyasının Gazze direnişine yaklaşımını ele alırken; Başbakan Erdoğan’ın Davos çıkışını ve anti-semitizm tartışmalarını da değerlendiriyor. Crescent’ten yapılan bir çeviride Zafer Bangaş, başta Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap rejimlerinin Gazze direnişine karşı tutumlarını oldukça doyurucu bir biçimde özetliyor. Abbas’ın pozisyonunu da ele alan Bangaş, çeşitli ülkelerin tepkileri üzerinden de kıyaslamalar yapıyor. Bir başka çeviride Miko Peled, İsrailli bir barış aktvisti gözüyle Gazze’de “insani” şartları ve son süreci değerlendiriyor. Fahad Ansari ise Gazze ile Somali’deki direnişi karşılaştırıyor. Konuyla ilgili Mehmet Pamak ise direnişin biz Müslümanlara yüklediği sorumluluklara ve Filistin sorununa nasıl yaklaşmamız gerektiğine ilişkin vurgulara dikkat çekiyor. Murat Özer de Somali’de yönetimin büyük bir bölümünü ele geçiren eş-Şebab’ı (Genç Mücahidler) ve uygulamalarını ele alıyor.

İlk bölümü geçen sayıda yayınlanan Hayreddin Karaman ve Hizmet Nesli Serencamı yazısının devamında Hamza Türkmen, yine Karaman’ın anıları ışığında Hizmet Nesli’nin kurumlaşma sorununu ve Hayreddin Karaman’ın sevinç ve üzüntülerini yorumluyor.

Derginin bu sayısındaki Kur’an çalışmalarında Cengiz Duman Kur’an ve Tevrat kaynaklı uzun bir çalışmayla Hz. Lut kıssasını işlerken; Fevzi Zülaloğlu da Yahudilikteki “genetik felah” ve Hrıstiyanlıktaki “genetik günah” anlayışlarına karşı Kur’an’daki fıtrî misak ve Ahdullah konusunu ele alıyor.

Kültür-sanat/edebiyat yazılarında Asım Öz, İzzet Derveze’nin anılarından hareketle Osmanlı dönemi Filistinine ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Türkiye’ye ışık tutmaya çalışırken Ahmet Örs, Mustafa Kutlu’nun yeni hikâye kitabı “Huzursuz Bacak”a eleştirel yaklaşımlarını aktarıyor. Zehra Çomaklı Türkmen, Bünyamin Doğruer ve Ali Emre’nin de birer denemesinin yayınlandığı dergi sayfalarında Gazze Duası adı altında başta Gazze olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki kardeşlerimize atfen yazılmış bir duaya yer veriliyor.

Derginin arka kapağını Özgür-Der’e açılan kapatma davasına ilişkin bir deklarasyon süslüyor: “İlkelerimiz, Mücadelemiz ve Kimliğimizle Varız; Varolacağız!”


--
Haksöz-Haber / Haksöz Dergisi / Ekin Yayınları
Kur'an'ın Aydınlığına Doğru
www.haksozhaber.net

TEMRİN, MART 2009

Aylık düşünce ve edebiyat dergisi Temrin, mart ayında 11. sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. Nitelikli şiir ve yazılarıyla ilk sayısından itibaren seçkin edebiyat okurlarına hitap etmeyi başaran dergi, son sayısıyla bunu daha da pekiştiriyor.

Şubat ayında “Kaşgarlı Mahmud Özel Sayısı” yapan dergi, mart ayında farklı edebi türlerdeki yazılarla dikkat çekiyor. Yeni isimlerin nitelikli yazıları, derginin kendi kadrosunu yetiştirmekte olduğunu gösteriyor. Yazarlık Atölyesi kurslarında vermekte olduğu teorik derslerle, yeni birçok kalemi edebiyatımıza kazandıran Şeref Yılmaz, temrin dergisinin alt yapısını hazırlayan isim… Temrin, ekip çalışmasıyla hareket eden bir dergi… Yetki ve sorumlulukları bu ekip üstlenmiş durumda… Derginin internet sitesinde de duyurulduğu gibi, her hafta Cuma günleri Altunizade Kültür Merkezi’nde yapılan “temrin edebiyat seminerleri” dergiye olan ilgiyi arttıran bir başka unsur… Başlangıçta derginin Kadıköy’deki adresinde bir odada başlayan bu sohbetler, kısa sürede ilgi odağı haline geldiği için kültür merkezinde seminerler haline dönüştü. Dergi, yazı gönderenlerin yaşına, cinsiyetine ve mesleğine bakmadan her yazıyı değerlendiriyor ve yazı sahibine geri dönüyor. Hakem heyeti kuran dergi, bu heyetin yorumlarını yazı sahiplerine ulaştırarak onlara ayrı ayrı yol haritası çizmekle de bir ilki gerçekleştirmiş oluyor. Derginin her sayısında karşılaştığımız yeni isimlerin nitelikli ürünleri, dergiye gönderilen yazıların hakem heyetinden geçtiğinin ve yazar kadrosunun sürekli dinamik kaldığının göstergesi… Bir yılını doldurmamış olmasına rağmen “Kitap-lık Dergisi’nin 2008 Şiir Yıllığı”nda dergiye yer verilmesi, derginin edebiyat dünyasında da ciddiye alındığını gösteriyor. Mizanpajı ve estetik duruşu ile okura güven veren dergi, bu sayıdaki kapağıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Derginin mart sayısında tiyatro oyuncusu Naşit Özcan’la yapılan röportaj keyifle okunacak türden… Dergide Şeref Yılmaz, Yusuf Özkan Özburun gibi tanıdık isimler de var. Yusuf Özkan Özburun, ilk kez yayımlanan şiiriyle, Şeref Yılmaz ise “Dil ve Edebiyat” isimli denemesiyle dergide yer alıyor. Yasemin Başer ve Metin Tonbul dergiye şiirleriyle katkıda bulunan diğer isimler… Leyla N. Karaca, Şeref yılmaz’ın “poetik yazısı”nı yorumlayan önemli bir yazıyla selamlıyor okuru… Denemesiyle katkıda bulunan diğer bir isim ise Gül Çiğdem… Bu sayının öyküleri: Dönüş (Sedat Kaygalak), Cellat (Mükrime Dilekçi), Bahar ile İbo (Murat Taş), Hayalet Şehir (Huzeyfe Borazan), Durgu (Fatih Parlak), Sevgili (Hakan Şaştım), Aynalar ve Perdeler (Vedat Bilgiç), Şef Ayşen Gökova (Nevzat Canan),Makale: Hüsn-i Ta’lil (Enver Turan), Gezi: Taşların Dili Olsa (Selma Ayerdem), İnceleme: Şehrin Eylül Tarafında Bir Sanatkâr (İsmail Çetişli), Ülke geneline dağılan dergi, seçkin kitapçılarda her ay yerini alıyor.

İletişim:

www.temrindergisi.com

[email protected]

Halit Ağa cad. No: 22 Kadıköy/İstanbul

Tel: (0216) 550 81 51 

HECE, MART 2009

KUM SAATİ

Hayriye Ünal / Harf Mühimdir;Zorunlu Bir Tashih; Kayahan Söylüyor: Yıllardan Korkmak Yalandan Kortuğum Kadar”

Necati Mert / Bi Filme Gitmek

Hasan Aycın/Çizgi 

Ömer Aksay/Yeşilçam Önergeleri

Kenan Çağan/Hepsi Unutmaktır 

Rahmi Kaya/Gül Kokulu Sabahları Yusuf Yüzlü Geceleri

Erdal Çakır / Tel’in Bildirsi 

Hasan Yurtoğlu/Giyom Tel 

Fatih Yavuz Çiçek/Oyun 

Baran Çaçan/Felaket Adaları 

Burhan Özdin/Tarih Dersleri II

Yasemin Karahüseyinoğlu / Kraldan ördüklerimiz 

Ali K. Metin/Paradigmaların Şiiri 

Mehmet Ulukütük/Hakikate Giden Yollar: Metin-Yazar-Okur Diyalektiğinde... 

Gönül Utku/Edebiyat ve Muhalefet 

Kâmil Aydoğan/Günlüklerim